Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมลำตะคอง

รายละเอียดกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมลำตะคอง

 
 
Untitled Document