Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมาเดินทางมามอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอปักธงชัย และภูมิลำเนาของนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยนครราชสีมาในโครงการมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมามอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอปักธงชัย และภูมิลำเนาของนักศึกษา เขตตำบลเมืองปัก และตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Untitled Document