Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) ระดับสถาบัน

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) ระดับสถาบัน ณ หอประชุมลำตะคอง โดยท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับฟังการนำเสนอในหัวข้อ “การทำงานทีมที่มีประสิทธิภาพ” จากหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการทำงานทีมที่มีประสิทธิภาพสู่การปฏิบัติงานในวิทยาลัยต่อไป

 
 
Untitled Document