Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนในการมอบถุงบุญ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)

 
 
Untitled Document